Mums ir plāns, kā uzlabot jūsu darbinieku iesaistīšanos

Atklājiet mūsu cenu veidošanas iespējas un atrodiet sev piemērotāko, lai sniegtu vislielāko vērtību jūsu uzņēmumam un tā darbiniekiem.

Komforts
$14
no
€2
par lietotāju/mēnesī

Mobilā lietotne

Tiešsaistes HR platforma

Pabalstu pārvaldība

Individuālie budžeti

MELP dāvanu kuponu veikals

Atgriezeniskā saite

Jaunumi un ziņojumi

Aptaujas

Atzīšana
€1
par lietotāju/mēnesī

Darbinieku atzinība

Punktu liela apjoma augšupielāde

Organizācijas vērtības

Atzīšanas analīze

Iekšējie un veikala apbalvojumi

Preču krājumu pārvaldība

$34
Izdevumu kompensācija
no
$49
€0.5
par lietotāju/mēnesī

Funkciju aktivizēšana / kvīšu augšupielāde

Kvīšu pārbaude un apstiprināšana

Kompensācijas maksājumi

Atlaides
no
$49
€0.5
par lietotāju/mēnesī

Uzņēmuma iekšējās atlaides

Piegādātāju atlaides

Lietošanas analītika

Lepakojuma cenas sadalījums

MELP licences maksa un atsevišķu funkciju cena ir atkarīga no darbinieku skaita jūsu organizācijā. Atrodiet savai komandai vispiemērotāko pakalpojumu komplektu.

<100

darbinieki

100-249

darbinieki

250-1000

darbinieki

>1000

darbinieki

Komforta pakete

€5

par lietotāju/mēnesī

€4

par lietotāju/mēnesī

€3

par lietotāju/mēnesī

€2

par lietotāju/mēnesī

Plus pakete

Komforta un atpazīšanas funkcijas

€6

par lietotāju/mēnesī

€5

par lietotāju/mēnesī

€4

par lietotāju/mēnesī

€3

par lietotāju/mēnesī

Pro pakete

Komforta, atzīšanas, izdevumu kompensācijas un atlaižu funkcijas

€7-10

par lietotāju/mēnesī

€6-9

par lietotāju/mēnesī

€5-8

par lietotāju/mēnesī

€4-7

par lietotāju/mēnesī

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View ourPrivacy Policy privacy policy for more information.